Värdegrunden ger svaren

Som en stabil bas för alla medarbetare i Ambea finns värdegrunden Vår värld. Den består av visionen Vi gör världen lite bättre, en människa i taget, vårt uppdrag och våra värderingar.

Från första rekryteringssamtalet och genom hela anställningen i Ambea, i allt från lönesamtal till dagliga diskussioner och beslut, finns Vår värld som en viktig grundplatta. Den påminner oss om varför vårt företag finns, kärnan i vårt uppdrag och hur vi bemöter om världen och varandra. Inte minst är Vår värld en praktisk vägledning i vardagen – något varje medarbetare kan luta sig mot tillsammans med rutiner, processer och koncept.

Det handlar bland annat om grundinställningen att alltid sträva efter ett så gott liv som möjligt för våra omsorgstagare. Vill någon exempelvis ta ett bad i havet eller äta söndagsstek på en torsdag – självklart försöker vi ordna det.

Sammantaget ger Vår värld grunden för en organisation där alla drar åt samma håll och skapar stolthet kring vår gemensamma uppgift: att på bästa sätt ge stöd och hjälp till omsorgstagarna.

 

Uppförandekod

Ambeas uppförandekod bygger på våra värderingar och är våra etiska riktlinjer.