Utveckling och karriär

Kompetensutveckling – ett strategiskt fokus

Årligen deltar cirka 5 000 Ambea-medarbetare – en femtedel av vår personal – i någon typ av kompetenshöjande insats genom Ambeas interna utbildningsorganisation Lära. Denna fortbildning är av stor strategisk vikt, dels för att säkerställa god kvalitet i omsorgen, dels för att ge våra medarbetare möjlighet att kontinuerligt utvecklas i sina yrkesroller.

Utmärkande för Lära är fokus på kunskaper som gör skillnad i medarbetarnas vardag. Det kan till exempel handla om demenscertifiering av hela boenden, utbildningar i arbetsmiljö, lågaffektivt bemötande, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla utbildare på Lära har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom omsorgen, vilket ger dem en unik förståelse för medarbetarens vardag.

Karriär inom Ambea

Ambea är en stor arbetsgivare med goda möjligheter för medarbetarna att utvecklas, göra karriär och byta arbete inom koncernen. Det kan ske genom att bli chef, ta sig an en expertroll på en verksamhet eller byta arbetsplats till en annan verksamhet eller till en stabsfunktion på huvudkontoret.

Chefsroller. Ambea strävar efter att internrekrytera en stor del av våra chefer. Dels för att ge medarbetarna möjlighet att stanna kvar och göra karriär hos oss, dels att ta tillvara verksamhetskompetens och uppnå en smidigare process när en ny chef påbörjar sitt uppdrag.
Expertroll på verksamhet. Omsorgsmedarbetare kan också ta ansvar för ett specifikt område på sin arbetsplats, exempelvis demens, kost, aktiviteter eller värdegrund. De får då extra utbildning inom sitt område och är därefter, vid sidan av sitt ordinarie arbete, ett stöd till kollegorna och chefen inom sitt expertområde.