Aktivt ledarskap

Gott ledarskap är en förutsättning för att Ambeas verksamhet ska fungera och utvecklas. Alla chefer inom koncernen utbildas i ett aktivt och värdebaserat ledarskap som tar sin utgångspunkt i värdegrunden Vår värld.

Snabbt stöd och återkoppling

Utmärkande för ledarskapet inom Ambea är chefer som är närvarande och delaktiga i medarbetarnas vardag. På verksamheterna finns gruppchefer som till cirka 20 procent arbetar med arbetsledning och till 80 procent med omsorgsarbete. Gruppchefen ansvarar ofta för en arbetsgrupp på cirka tio medarbetare på en avdelning och arbetar sida vid sida med dessa under större delen av sin arbetstid. Därmed kan medarbetarna snabbt få stöd och återkoppling från chefen – en modell som är mycket uppskattad bland såväl medarbetare som chefer.

Uppföljning och utveckling av ledarskapet

Två gånger per år ställer vi tre frågar till alla medarbetare om deras närmaste chef, där svaren ges anonymt. Syftet är att säkerställa att det ledarskap som Ambea eftersträvar också lever i vardagen i verksamheterna. Frågorna till medarbetarna avser huvudsakligen chefens engagemang, förmåga till stöd och coachning samt förmåga att strukturera arbetet. Resultaten adderar upp till Ambeas totala ledarskapsindex, men det viktigaste är att varje enskild chef tar till sig återkopplingen och utvecklar sitt ledarskap.