Ambeas process för nyetableringar

Grunden för våra nybyggnationer är en strukturerad etableringsprocess. Normal tar det cirka två år från första spadtag till invigning.

 

1. Lokalisering.

Ambea använder ett demografiskt analysverktyg med befolkningsstatistik för att förutsäga framtida omsorgsbehov per kommun. Resultatet jämförs med antalet befintliga boenden i kommunen och dess status. Samtidigt kartlägger vi den politiska inställningen till privata omsorgsaktörer i den aktuella kommunen och kranskommunerna samt initierar en dialog med ledande politiker och tjänstemän.

2. Byggnation.

Vi samarbetar med ledande byggbolag och tecknar långa hyresavtal, vanligtvis 10–15 år. Det ger förutsättningar att anpassa lokalerna för just våra verksamheter, koncept och målgrupper. Äldreboendena optimeras för personer med demenssjukdom och fysiska funktionsnedsättningar, såsom svag syn. Gruppboenden för personer med funktionsnedsättning byggs med utökad tillgänglighet och höga ljudkrav för att skapa
tysta lägenheter. Av miljö- och klimathänsyn är vi noga med att i möjligaste mån bygga på platser som går att nå med kollektivtrafik.

3. Kommunkontakter.

Under byggtiden har vi regelbunden kontakt med kommunen så att vi kan anpassa inriktningen på verksamheten efter kommunens behov
och önskemål.

4. Marknadsföring.

Parallellt med byggnationen jobbar vi för att etablera våra varumärken i berörda målgrupper och bland blivande medarbetare. Stor del av annonseringen sker i sociala medier. I ett senare skede annonserar vi också i lokalpress och bjuder in till seminarier och rundvisningar.

5. Anställning av medarbetare.

Cirka sex månader före öppning påbörjas rekrytering av medarbetare. Vi blir ofta en stor arbetsgivare, inte minst på mindre orter där vi etablerar oss.