Slutgiltigt resultat av Ambeas övertecknade företrädesemission