Vardaga, KIAB och Svenska Vårdfastigheter bygger nytt äldreboende i Helsingborg

Rosengårdsområdet i Helsingborg får ett nytt äldreboende, som planeras stå klart för inflyttning under senare delen av 2019. Boendet byggs av KIAB Fastigheter AB och Svenska Vårdfastigheter AB och kommer att drivas av Vardaga.

Villa Öresund, som blir det nya boendets namn, får 74 platser fördelade på fyra våningsplan. Boendet vänder sig både till personer med demenssjukdom och till personer med kroppslig sjukdom kopplad till åldrandet. Villa Öresund får en öppen inbjudande lounge ut mot en rofylld innergård utformad enligt Vardagas koncept för utemiljö. Boendet får också bland annat en egen frisör. Dessutom skapas ca 60 nya arbetstillfällen, när medarbetare ska rekryteras.

─ Vi har sedan flera år tillbaka drivit äldreboenden i Helsingborg på entreprenad och har ett gott samarbete med stadens företrädare. Nu ser vi fram emot att etablera oss här även i egen regi och kunna erbjuda platser i första hand till Helsingborgs stad, men även till kringliggande kommuner. Med vårt nya boendekoncept skapar vi en trivsam miljö, som är särskilt anpassad till äldres behov och önskemål, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef för Vardaga.  

Vardagas boendekoncept har fokus på nordisk design och kombinerar funktion och form till en boendemiljö som är anpassad för de boendes fysiska behov samtidigt som miljön är ombonad och hemtrevlig. Färger och inredningsdetaljer är med grund i forskning och evidens anpassade till det åldrande ögat och underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet.

Vi gläds åt möjligheten att återigen samarbeta med Vardaga i etableringen av ett högkvalitativt äldreboende i en attraktiv kommun, säger Dan T Sehlberg, VD för Svenska Vårdfastigheter. 

För mer information, kontakta:

Vardaga: Ulla Tansen, affärsområdeschef, ulla.tansen@vardaga.se, 0709-59 50 40

KIAB: Henrik Söderberg, VD, henrik.soderberg@kiabfast.se, 070-932 83 91

Svenska Vårdfastigheter: Dan T Sehlberg, VD, dan@svenskavardfastigheter.se 08-39 06 38

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i Sverige och Norge och ca 14 000 medarbetare. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Vi är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ambea.se

Bilagor