Ambea förvärvar två omsorgsbolag i Danmark

16 december 2019

Altiden, Ambeas danska verksamhet, förvärvar två bolag, Casablanca Bo & Erhverv Aps och Vivamus A/S. Förvärven innebär att Altiden stärker sin position inom funktionsnedsättning för barn och unga och etablerar sig i Köpenhamnsregionen.  

Vardaga förvärvar hemtjänstföretag

28 november 2019

Vardaga, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Famntaget Omsorg. Företaget bedriver hemtjänst i centrala Stockholm. 

Ambea utser ny CFO

27 november 2019

Benno Eliasson har utsetts till ny CFO på Ambea. Han kommer senast från en roll som CFO hos HL Display och dessförinnan Randstad Nordic. Benno Eliasson kommer att ingå i koncernledningen.

Ambea meddelar återköp av egna aktier

18 november 2019

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 68 285 aktier fram till och med den 14 maj 2020.

Ambeas delårsrapport juli-september 2019

8 november 2019

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det tredje kvartalet 2019

1 november 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO.

Ambea utökar sin koncernledning

25 oktober 2019

Ambea utökar koncernledningen som ett led i arbetet med den skandinaviska omsorgsmodellen.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

23 oktober 2019

I valberedningen inför årsstämman 2020 ingår: · Erik Malmberg, utsedd av Actor SCA, ordförande i valberedningen · Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder AB · Charlotta Faxén, utsedd av Lannebo Fonder AB · Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB.

Daniel Warnholtz, CFO och vice VD, har beslutat sig för att lämna Ambea efter 8 år

19 september 2019

Daniel Warnholtz började på Ambea 2011 och har spelat en viktig roll i att bygga och utveckla Ambea till positionen som Skandinaviens största omsorgsaktör. Som bolagets CFO och vice VD har han varit ett stort stöd i det dagliga ledarskapet och han var huvudansvarig för Ambeas börsnotering 2017. Daniel Warnholtz har även starkt bidragit i en rad förvärv, bland annat Aleris omsorgsverksamhet som fördubblande Ambeas omsättning.

Ingvild Kristiansen har utsetts till affärsområdeschef för Stendi

13 september 2019

Ingvild Kristiansen har utsetts till ordinarie affärsområdeschef för Stendi, Ambeas norska verksamhet. Hon har varit tillförordnad affärsområdeschef för Stendi sedan april. Ingvild Kristiansen kommer att ingå i koncernledningen. 

Ambeas delårsrapport april-juni 2019

20 augusti 2019

VDs kommentar:

Nytida förvärvar Pusselbitens skola

15 augusti 2019

Nytida, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Pusselbitens skola.  Verksamheten är inriktad på elever med autismspektrumtillstånd och består av två skolor och en korttidsverksamhet i Skåne.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det andra kvartalet 2019

13 augusti 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO, samt Jacob Persson, IR-chef.

Nytt antal aktier och röster i Ambea

28 juni 2019

Som tidigare kommunicerats har Ambea AB (publ) genomfört en företrädesemission om 27 001 440 aktier med syftet att återbetala en del av finansieringen av förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i Ambea AB (publ) ökat under juni månad.

Kommuniké från Ambeas årsstämma 16 maj 2019

16 maj 2019

Stockholm – Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2019

8 maj 2019

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det första kvartalet 2019

2 maj 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO, samt Jacob Persson, IR-chef.

Ambea AB (publ) meddelar att Erik Sandøy, affärsområdeschef för Stendi, lämnar bolaget

29 april 2019

Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi, (tidigare Aleris Omsorg) har idag lämnat bolaget. Ingvild Kristiansen, ansvarig för Omsorgstjänster inom Stendi, tillträder som tillförordnad affärsområdeschef under rekryteringsprocessen.

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

16 april 2019

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10.00 på Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Registreringen öppnar klockan 09.15.  

Ambea har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 1,2 miljarder kronor

16 april 2019

Styrelsen i Ambea AB (publ) (“Ambea” eller “Bolaget”) har den 15 april 2019 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från årsstämman den 16 maj 2019. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala del av finansieringen av förvärvet av Aleris omsorgsverksamhet och genomförs med stöd av Bolagets större aktieägare.

Ambea publicerar årsredovisning för 2018 och presenterar ytterligare information avseende påverkan från IFRS 16

10 april 2019

Aktier i gemensamt ägarbolag överförs till medlemmar i Ambeas ledning och styrelse

22 mars 2019

Ambeas bokslutskommuniké 2018

13 februari 2019

Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké 2018

6 februari 2019

Ambea slutför förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter och presenterar ny koncernledning

21 januari 2019