Nytt antal aktier och röster i Ambea

 

Ambea AB (publ) (”Ambea”) har idag, den 31 mars 2017, upptagits till handel vid Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen har Ambea genomfört en fondemission av stamaktier och en omvandling av preferensaktier till stamaktier på det sätt som framgår av Ambeas prospekt som offentliggjordes den 20 mars 2017. Fondemissionen och omvandlingen har idag registrerats hos Bolagsverket.

 

Per 31 mars 2017, den sista handelsdagen i månaden, uppgår således antalet aktier och röster i Ambea till 64 949 889, fördelat på endast en aktieklass.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR och strategichef
Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Denna information är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 17:31 CET.

Om Ambea

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.ambea.se

Bilagor