Nytt antal aktier och röster i Ambea

Antalet aktier och röster i Ambea AB (publ) har förändrats till följd av nyemission av aktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Per idag, den 28 april 2017, den sista handelsdagen i månaden, uppgår antalet aktier och röster i Ambea AB (publ) till 67 616 556.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR och strategichef
Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Denna information är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:30 CEST.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.ambea.se

Bilagor