Nytidas och Vardagas kvalitetsbokslut 2015 – nu med tydligare statistik

Tydligare diagram med mer jämförbar information branschmässigt är en av nyheterna i Nytidas och Vardagas gemensamma kvalitetsbokslut för 2015. I bokslutet redovisas öppet alla avvikelser, anmälningar och tillsyner som gjorts i verksamheten, men också allt det goda kvalitetsarbete som görs dagligen i de ca 360 verksamheterna.

Nytida och Vardaga har gjort gemensamma kvalitetsbokslut sedan 2011. Dessutom görs sedan 2013 även kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Dessa ligger till grund för det övergripande årliga bokslutet. Syftet är att på ett öppet sätt redovisa det kvalitetsarbete som görs varje dag i de båda företagen. Nytida är verksamt inom funktionsnedsättning, missbruksvård och psykiatri, Vardaga inom äldreomsorg.

I årets utgåva kan man bland annat läsa om kvalitetspriser och andra utmärkelser till både djur och människor, satsningar på godare mat på äldreboenden, tydligare koncept inom funktionsnedsättning, hur medarbetare och chefer ser på kvalitet i sin vardag samt en ökande kundnöjdhet.

Bokslutet finns som pdf-fil på Nytidas och Vardagas hemsidor under Om oss/Kvalitet. Det kan också beställas i tryckt form från moderbolagets marknadsavdelning, pia.sawe@ambea.se

Frågor om kvalitetsbokslutet och Nytidas och Vardagas kvalitetsarbete besvaras av kvalitetschef Lena Freiholtz, lena.freiholtz@ambea.se, telefon 0733-77 55 50

Ambea är Nordens ledande företagsgrupp inom vård och omsorg. Tillsammans med över 11 000 experter på omsorg i våra dotterbolag Vardaga och Nytida har vi en stor uppgift: att bidra till att lösa välfärdsutmaningen. Läs mer om hur vi gör skillnad på ambea.se 

Bilagor