Ny ledningsstruktur stärker Ambeas Norgeverksamhet

Ambea tar nu, efter företagets etablering och tillväxt i Norge under 2016, ett helhetsgrepp för att stärka sin norska satsning. Till ny Norgechef utses från 1 augusti 2017 Truls Navestad, idag chef för Heimta, ett av de tre företag som Ambea har förvärvat i Norge. Truls Navestad blir också ny medlem i Ambeas koncernledning.

Under 2016 har Ambea gjort tre företagsförvärv inom stöd och boende för personer med funktionsnedsättning och öppnat sju boenden i egen regi i Norge.

– Vi är fokuserade på att alla våra verksamheter ska leverera hög kvalitet. Vi tar nu vara på det bästa från både Sverige och Norge för att bygga en stark Norgeorganisation. Ambea har mer än 20 års omsorgserfarenhet och tillsammans med den branschkompetens som finns i Norge, med en lokalt förankrad ledningsgrupp och Truls Navestad som verksamhetschef har vi en stark grund att bygga ifrån. Truls har startat och framgångsrikt drivit Heimta under flera år och känns därför som rätt person att ta verksamheten till nästa steg, säger Ambeas VD Fredrik Gren.

Det känns spännande och hedrande att få denna möjlighet att kombinera ihop det kunnande och system som har gjort Ambea till kvalitetsledande i Sverige med vår norska erfarenhet. Målet är att bygga långsiktigt mot en marknadsledande position i Norge, säger Truls Navestad.

Vi investerar parallellt för att bygga en plattform som gör oss till en ledande kvalitetsaktör och säkrar långsiktig tillväxt i Norge. Vi ser över organisationen, skapar en samlad administration för att kvalitetssäkra rutiner och ekonomihantering, inför och Norgeanpassar vårt branschledande ledningssystem Qualimax. Dessutom inför vi vår specifika omsorgsutbildning, t ex ledarskap i omsorg, lågaffektivt bemötande etc., berättar Fredrik Gren.

Förutom Truls Navestad tillsätts en ny CFO, och tillsammans med HR-ansvarig, Kvalitetsansvarig och Marknadsansvarig etablerar vi ett starkt ledningsteam som får i uppdrag att utveckla Ambeas norska verksamhet.

Den nuvarande Norgechefen Agneta Lindgren, som arbetat med funktionsnedsättningsfrågor inom Ambea i 17 år övergår till en senior rådgivarroll till Ambeas VD och kommer även fortsatt att bidra med sin kompetens till ledningen och till Truls Navestad i hans nya roll.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef

Telefon: +46 73 143 17 68

E-post: louise.tjeder@ambea.se 

Nanna Wedar, Kommunikationschef

Telefon: +46 70 166 58 88

E-post: nanna.wedar@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor