Medarbetare i Nytida och Vardaga blir mentorer för nyanlända

Nu ska ett 30-tal medarbetare i Ambeas affärsområden Nytida och Vardaga få utbildning som handledare och språkmentorer för nyanlända. Utbildningen anordnas inom ramen för ESF Projekt KISA där Arbetsförmedlingen är projektägare och i samarbete med utbildningsföretaget Consensum.

Utbildningen förläggs till Vardaga Villa Hovstallet i Uppsala med deltagare från Nytidas och Vardagas enheter i Uppsala, Gävle, Enköping och Upplands Väsby.

─ Vi har tagit initiativ till det här projektet för att våra medarbetare ska kunna ge ett bra stöd till nyanlända som kommer till oss för arbets- och språkträning. Vi kommer även att erbjuda undersköterskeutbildning på Villa Hovstallet för nyanlända med målet att de efter utbildning ska kunna få anställning. Vi som stor samhällsaktör vill bidra till integrationen och samtidigt säkra kompetensförsörjning inför framtiden, säger Nina Thorén Forsanker.

Ett av målet med ESF Projekt KISA är att arbeta sida vid sida med näringslivet för att tillsammans identifiera, rekrytera och utrusta nyanlända kandidater till att bli anställbara inom den svenska arbetsmarknaden.

─ Vi som utvecklar Projekt KISA i Uppsala län är väl medvetna om Ambeas engagemang, delaktighet och ansvar inom integrationsfrågor och därför kändes det naturligt att utveckla ett strukturerat och hållbart samarbete med Ambea AB, kommenterar Catarina Örtengren, projektledare vid Arbetsförmedlingen.

─ Genom vårt partnerskap med Vardaga och Nytida använder vi oss av KISAs validering- och matchningsprocess som grundas på en effektiv och fördjupad kartläggning av deltagarna i projektet samt en strukturell kartläggning av företaget för att kunna matcha deltagarnas arbetserfarenheter, utvecklingsmöjligheter och önskemål om framtida yrke mot företagets behov av kompetensförsörjning, tillägger Nelly Andersson som är ansvarig för utvecklingen av KISAs validering- och matchningsprocess.

Consensum har, förutom att de står för själva utbildningen, en samordnande roll i genomförandet på Ambea

─ Consensum vill vara med och forma samhällsutvecklingen inom vård och omsorg. Denna överenskommelse ger oss förutsättningar att göra precis det, tillsammans med Vardaga och Nytida.  Vår utbildningsmodell är helt unik och skräddarsydd för detta projekt. Vi är stolta över att kunna bistå med att möta det stora behovet av utbildad personal hos Ambea, och inom vård och omsorg mer generellt – samtidigt som vi bidrar till en långsiktig integrering av nyanlända på arbetsmarknaden, säger Hjalmar Bardh Olsson, projektledare vid Consensum.

För mer information: Kontakta Ambeas projektledare Nina Thorén Forsanker, telefon 072-973 36 48

Fakta om KISA: Står för Kortare Integration Snabbare till Arbete och ägs av Arbetsförmedlingen i Uppsala Län. Delprojektägare är Uppsala Kommun, Region Uppsala och Folkuniversitetet. Projektet medfinansieras av ESF och länets samtliga 8 kommuner medverkar. Deltagare är individer inom etableringsuppdraget och genom en strukturerad samverkansmodell IGMA skall insatser inom uppdraget samordnas och samverkas. Individens väg genom etableringsprocessen skall vara klar och tydlig för alla inblandade och individens kraft och motivation tas tillvara. Kompetenser och erfarenheter kartläggs och valideras vilket ska göra att individen kommer ut i arbete eller studier snabbare och tiden för integration i det svenska samhället förkortas. Genom att utveckla processer för strukturerat samarbete med arbetsgivare och branscher verkar vi för rätt matchning och framtida kompetensförsörjning vilket leder till tillväxt. Projektet skall utarbeta strukturerade processer och modeller som ger ett jämställt, icke-diskriminerande och tillgängligt samhälle för alla. Projektet har också i uppgift att utveckla former för SFY (Svenska för yrkesinriktning) där SFA Medicin (Svenska för akademiker med inriktning på legitimationsyrken) är pilot i projektet. Ett hälsoinformationsmaterial för målgruppen tas också fram för att kunna ge information om hur det svenska vårdsystemet fungerar.
Projektets genomförande pågår från 31/10-16 – 31/1-19 och skall implementeras i ordinarie verksamheter.

Fakta om Consensum: Consensum är ett kunskapscentrum för utbildning inom hälsa, vård & omsorg. Företagets inriktning på sin verksamhet är att stärka människor, med en levande ambition att vara med och forma samhällsutvecklingen inom vård & omsorg. Consensum har över 15 års erfarenhet som erkänd utbildningsanordnare, och bedriver verksamhet i Lund, Stockholm och Sollentuna. Consensum erbjuder gymnasieutbildning, vuxenutbildning och yrkeshögskola, samt olika typer av uppdragsutbildningar och utbildningsprojekt. 

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i Sverige och Norge och ca 14 000 medarbetare. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. www.ambea.se

Bilagor