Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för första kvartalet 2017

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR-och Strategichef.

Den 17 maj kl: 07:00 (CET) offentliggörs Ambeas rapport för det första kvartalet 2017.

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas kl: 10:00 (CET) onsdagen den 17 maj. Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbcast på www.ambea.com.

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er.

Telefonnummer:

Sverige:                              +46 (0) 8 5033 6539

Storbritannien:                    +44 (0) 20 3427 1908

USA:                                   +1 646 254 3388

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.com

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR och strategichef
Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Nanna Wedar, Kommunikationschef
Telefon: +46 70 166 58 88
E-post: nanna.wedar@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Bilagor