Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2022

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Den 18 augusti kl. 07:00 (CET) offentliggörs Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2022.

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas kl. 10:00 (CET) torsdagen 18 augusti. Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/ny5zzajx

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er och ange deltagarkod: 14 26 30 15 #.

Telefon (nya nummer):
Sverige:              +46 (0)8 566 42 651
Storbritannien:    +44 333 300 0804
USA:                   +1 63 19 131 422

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor