Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO, samt Jacob Persson, IR-chef.

Den 13 februari kl. 07:00 (CET) offentliggörs Ambeas bokslutskommuniké 2018.

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas kl. 10:00 (CET) onsdagen den 13 februari. Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webcast på www.ambea.com eller direktlänk:

https://edge.media-server.com/m6/p/d8yecax4

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er och ange deltagarkod 7409589.

Telefon
Sverige:              +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien:    +44 (0)844 571 88 92
USA:                   +1 631 510 74 95

Bokslutskommuniké och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.com

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med över 750 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  

Bilagor