Förändring inom Investor Relations på Ambea

Jacob Persson blir ny IR-chef på Ambea. Louise Tjeder som har varit IR-chef sedan 2016 kommer att lämna företaget under hösten. Louise har spelat en viktig roll i förberedelsearbetet inför Ambeas börsnotering och med att etablera börsbolagsrutiner inom Ambea.   

Jacob Persson, som har arbetat på Ambea i två år med förvärv, affärsutveckling och som internprojektledare under börsnoteringen, blir ny ansvarig för IR-arbetet.

– Jag vill tacka Louise för hennes viktiga insats och välkomnar Jacob i sin nya roll, säger Fredrik Gren, VD Ambea.

För mer information:

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor