Ambeas yttrande över Reepalu-utredningen

Ambea har utnyttjat den allmänna rätten att yttra sig över ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78), den så kallade Reepalu-utredningen. Ambea yttrar sig över de delar av utredningen som föreslår en vinstbegränsning och avstyrker det förslaget av flera skäl.

Ambeas yttrande fokuserar på effekterna för omsorgsföretag. Ambea är medlem i Vårdföretagarna inom Almega och ansluter sig i övrigt till deras remissyttrande.

Läs hela yttrandet i bifogad PDF.

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom företagsgruppen erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i över 200 kommuner i Sverige och Norge.

I Sverige bedrivs verksamheten under namnen Nytida, Vardaga och Lära samt en sektor för bemanning inom vård, omsorg och skola.  Ambea ska vara kvalitetsledande i allt vi gör. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Ambea har ca 14 000 medarbetare och omsatte 2015 cirka 5,0 mdr kr. Bolaget grundades 1996 och har huvudkontor i Solna.

För mer information se www.ambea.se

Bilagor