Ambeas kvalitetsbokslut för tredje kvartalet 2017

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för tredje kvartalet 2017 presenteras bland annat en rad priser och prisnomineringar för olika verksamheter.

Belöningar och priser stimulerar till engagemang och utveckling i verksamheten. Därför är det så viktigt med såväl interna priser och belöningar som när omvärlden uppmärksammar och belönar. När t.ex. Österbos äldreboende i Lund uppmärksammas med två olika nomineringar för det goda arbetet med att minska biverkningarna av läkemedel, så har Vardaga bidragit till en insats som är av värde för all äldreomsorg”, säger Lena Freiholtz, Ambeas kvalitets- och hållbarhetsdirektör.

Sammanfattning av kvalitetsrapporten för andra kvartalet:

  •  Ambeas integrationsprojekt – 140 nya språk- och omsorgspraktikanter hittills under året. 
  •  En app för digital levnadsberättelse utvecklas i Linköping i samarbete mellan kommunen, Lära och Vardagas boende Gröna gården.
  •  Nytida genomför brukar- och närståendeundersökningar för att mäta och höja kvaliteten.
  •  Vardaga Silverpark har tilldelats White Guide-priset för Årets Seniormåltid. Vardaga är också nominerat till flera andra priser under hösten.
  •  Antalet rapporterade avvikelser har minskat något jämfört med föregående kvartal. Andelen allvarliga avvikelser har successivt minskat sedan 2009, och allvarlighetsgrad 4 håller sig nu på en mycket låg nivå, 0,056% av totalen.
  •  I förbättringsloggen fanns det 4 627 aktiva handlingsplaner under kvartalet. 
  •  Fem anmälningar enligt Lex Sarah, tre för Vardaga och två för Nytida. Ingen anmälan enligt Lex Maria.
  •  Fyra anmälningar om enskilda klagomål eller fel i vården till IVO, varav samtliga för Vardaga.
  •  IVO genomförde 17 tillsyner/inspektioner i våra verksamheter, varav två i Vardagas äldreomsorg och 13 i Nytida i verksamheter för barn och unga.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Freiholtz, Kvalitets- och hållbarhetsdirektör
Telefon: +46 733 77 55 50
E-post:
lena.freiholtz@ambea.se 

Nanna Wedar, Marknads- och kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70 166 58 88
E-post: nanna.wedar@ambea.se

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor