Ambeas kvalitetsbokslut för fjärde kvartalet 2017

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för fjärde kvartalet 2017 presenteras bland annat resultatet i Socialstyrelsens enhetsundersökning.

– Det här är tidpunkten då vi summerar föregående år och skriver våra verksamhets- och aktivitetsberättelser. Ett viktigt arbete då det ger oss möjlighet till reflektion och analys vilket är grunden för en lärande organisation, säger Lena Freiholtz, kvalitetsdirektör, Ambea.

  •  Höga poäng för Nytidas LSS-verksamheter i Socialstyrelsens enhetsundersökning samt toppnotering i motsvarande undersökning för Vardaga.
  •  85 nya handledare är utbildade av Lära för att kunna ta emot nyanlända i våra verksamheter.
  •  Ambea utsett till ett av börsens mest jämställda företag av Fondbolaget Indecap som investerar i de 30 mest jämställda bolagen på börsen.
  •  Antalet rapporterade avvikelser har ökat jämfört med föregående kvartal. Andelen allvarliga avvikelser har successivt minskat sedan 2009, och allvarlighetsgrad 4 håller sig nu på en mycket låg nivå, 0,09% av totalen.
  •  Tre anmälningar enligt Lex Sarah, samtliga för Nytida. Ingen anmälan enligt Lex Maria.
  •  Fem anmälningar om enskilda klagomål eller fel i vården till IVO, varav två för Nytida och tre för Vardaga.
  •  IVO genomförde tio tillsyner/inspektioner i våra verksamheter, varav samtliga i Nytida samt nio av dem de lagstadgade inspektionerna för verksamheter med barn och unga.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Freiholtz,
Kvalitets- och hållbarhetsdirektör
Telefon: +46 733 77 55 50
E-post: lena.freiholtz@ambea.se 

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se 

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor