Ambeas kvalitetsbokslut för det första kvartalet 2018

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning.

Höjdpunkter i kvalitetsbokslutet för det första kvartalet.

 •  Nytt, helhetligt kvalitets- och HR-index för Vardaga och Nytida
 •  Ytterligare fem äldreboenden certifierade enligt Demensakademin
 •  Priser och utmärkelser:
  – Ambeas styrelseordförande, Lena Hofsberger, utsedd till Sveriges och Nordens bästa Chair of the Year
  – Ambea nominerad till HBI Business model Innovation Awards för Ambeas integrationsprojekt och Vardagas Virtual Reality-projekt
  – Nytida Ingelstad tilldelat Omsorg i Toppklass
 •  Lägre andel allvarliga avvikelser jämfört med föregående kvartal. Allvarlighetsgrad 3 – 0,46 procent mot 0,57 för fjärde kvartalet. Allvarlighetsgrad 4 – 0,02 procent jämfört med 0,09 procent för fjärde kvartalet
 •  En anmälan enligt Lex Sarah för Nytida samt en anmälan enligt Lex Maria för Vardaga
 •  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört 14 tillsyner/inspektioner i Nytidas verksamheter för barn och unga

För mer information:

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor