Ambeas kvalitetsbokslut för andra kvartalet 2017

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för andra kvartalet 2017 presenteras bland annat Nytidas nya ramverk för pedagogik, ett strukturerat och tydligt arbetssätt inom funktionsnedsättning.

Kunskap, kompetens och en lärande organisation är grunderna i vår utveckling av verksamheten. Den nya kunskapen tas från forskning och evidensbaserad praktik. Vi gör koncept och ”förpackar” kunska­pen på ett sätt som blir lättillgängligt för alla medarbetare. Ett utmärkt exempel är framtagandet av Nytidas pedagogiska ramverk. Ramverket tar sin utgångspunkt i företagets vision, uppdrag och värderingar Vår värld och formulerar viktiga hållpunkter för Nytidas medarbetare som verktyg i vardagen.”, säger Lena Freiholtz, Ambeas kvalitets- och hållbarhetsdirektör.

Sammanfattning av kvalitetsrapporten för andra kvartalet:

 •  Nysatsning i integrationsprojekten för nyanlända – 100 nya platser för språk- och om­sorgsträning skapas i Nytida och Vardaga. 
 •  Ambeas första kvalitets- och hållbarhetsbokslut (för 2016) presenterades. 
 •  Studie genomförd av bland annat Lära visar på stor okunskap om autism hos svenska folket. 
 •  Ytterligare fyra Vardagaboenden certifierade enligt Demensakademin. 
 •  Positivt mottagande i verksamheten för Nytidas nya pedagogiska ramverk. 
 •  Nytida deltog i Socialstyrelsens enhetsundersökning inom LSS och förbereder SKLs kommande brukarundersökning. 
 •  Vardaga deltog i Socialstyrelsens brukar- och enhetsundersökningar. 
 •  En meningsfull dag är Vardagas fokusområde för året – och även Den goda natten är viktig. 
 •  Vardagamedarbetare nominerade till Vårdförbundspriset och två White Guide-priser. 
 •  Qualimax-index har förbättrats från 1,65 till 1,70 för Nytida och för Varaaga från 1,83 till 1,84, jämfört med november 2016. Maxvärdet är 2,0. 
 •  Både det totala antalet avvikelser och andelen allvarliga avvikelser har minskat jämfört med föregående kvartal. 
 •  Två anmälningar enligt Lex Maria för Nytida samt två enligt Lex Sarah för Vardaga.  
 •  Sex enskilda klagomål och anmälningar om fel i vården inkom till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), tre vardera för Nytida och Vardaga. 
 •  IVO har genomfört 17 inspektioner i våra verksamheter, varav två i Vardaga och 15 i Nytida. 

Kvalitetsbokslutet för kvartal 2 finns bifogat detta pressmeddelande. Alla kvalitetsbokslut finns på https://www.ambea.se/kvalitet-hallbarhet/bokslut-och-redovisningar/

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Freiholtz, Kvalitets- och hållbarhetsdirektör

Telefon: +46 733 77 55 50
E-post:
lena.freiholtz@ambea.se 

Nanna Wedar, Kommunikationschef

Telefon: +46 70 166 58 88

E-post: nanna.wedar@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor