Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter har godkänts av konkurrensmyndigheten i Norge

Konkurrensmyndigheten i Norge har den 23 november 2018 beslutat att Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter (“Aleris Omsorg”) lämnas utan åtgärd.

Ambea avvaktar fortsatt återkoppling från konkurrensmyndigheterna i Sverige och Danmark avseende förvärvet av Aleris Omsorg som ursprungligen offentliggjordes 16 oktober 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna information är sådan som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 klockan 15:00 CET.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor