Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter har godkänts av konkurrensmyndigheten i Danmark

Konkurrensmyndigheten i Danmark har den 29 november 2018 beslutat att Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter (“Aleris Omsorg”) lämnas utan åtgärd.

Konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge har tidigare meddelat att förvärvet lämnas utan åtgärd på respektive marknad.

Detta innebär att transaktionen, som ursprungligen offentliggjordes den 16 oktober 2018, kommer att genomföras med förväntat tillträde under januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna information är sådan som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 klockan 13:30 CET.

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor