Ambeas delårsrapport januari-juni 2017

VDs kommentar:

”Vi har under andra kvartalet sett en god intäktstillväxt. Kvartalets resultat, som ökade med 15 procent (inklusive återbetalda pensionspremier), påverkades positivt av nya egen regi-enheter och förvärv medan entreprenadverksamheten, påsk och temporärt nedstängda enheter hade en negativ påverkan.

Nettoomsättningstillväxten om 7 procent drivs av ökad egen regi-försäljning medan entreprenadverksamheten minskat jämfört med samma period föregående år. Vår andel egen regi av totala försäljningen uppgår till 64 (59) procent jämfört med samma period föregående år och tillväxten kommer från förvärv samt nyöppnade enheter. Vår bemanningsverksamhet fortsätter också att växa med förbättrad lönsamhet.

Framtida organisk egen regi-tillväxt stärks genom 243 nya signerade och påbörjade platser/bäddar i kvartalet vilket ger Ambea en rekordstor pipeline på 844 bäddar/platser vid kvartalets utgång. Efter börsnoteringen den 31 mars återupptog vi förvärvsaktiviteten, vilket resulterat i förvärvet av LSS bolaget Resursteamet, samt, efter utgången av kvartalet, ett mindre förvärv i Norge”.  

Sammanfattning av andra kvartalet 2017:

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 1 442 (1 352) MSEK
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster om totalt -6 (-29) MSEK, ökade med 15 procent till 110 (96) MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,6 (7,1) procent
  • EBITA och justerad EBITA påverkades positivt med 18 MSEK relaterat till en återbetalning av tidigare inbetalda pensionspremier
  • Periodens resultat uppgick till 20 (13) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,2) SEK
  • Operativt kassaflöde uppgick till 118 (80) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 80 (58) MSEK
  • 243 nya signerade och påbörjade platser/bäddar i kvartalet med totalt 844 bäddar/platser i utgående pipeline

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl: 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: http://edge.media-server.com/m/p/asztjnii

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er genom att ange ”Ambea”.

Telefonnummer:

Sverige:                              +46 (0) 8 5065 3936

Storbritannien:                    +44 (0) 20 3427 1906

USA:                                   +1 212 444 0896

Delårsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef

Telefon: +46 73 143 17 68

E-post: louise.tjeder@ambea.se

Nanna Wedar, Kommunikationschef

Telefon: +46 70 166 58 88

E-post: nanna.wedar@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl:07:00 CET den 17 augusti 2017.

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per kvartalets utgång 2017 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 2 000 skol/dagligverksamhetsplatser på cirka 500 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bilagor