Ambeas årsredovisning för 2017

Ambeas årsredovisning 2017 är nu publicerad och finns tillgänglig på www.ambea.se

Den trycka versionen av årsredovisningen finns tillgänglig från den 24 april och kan beställas via e-post; louise.tjeder@ambea.se

Ambea publicerar samtidigt sitt Kvalitets- och hållbarhetsbokslut för 2017. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på hemsidan.

För mer information, vänligen kontakta: 

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se 

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Informationen i detta meddelande är sådan som Ambea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 08.00 CET.   

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor