Ambea utökar Revolving Credit Facility

Ambea har slutfört en utökning av Koncernens Revolving Credit Facility Agreement (finansieringsavtal) om 500 MSEK till totalt 3,000 MSEK. Avtalet löper på 3 år med möjlighet till 1 års förlängning, totalt 4 år.

I samband med börsnoteringen under 2017 ingick Ambea ett treårigt Revolving Credit Facilities Agreement om totalt 2,500 MSEK med möjlighet till förlängning 1+1 år, totalt 5 år. I januari 2018 utnyttjade Ambea den första förlängningsoptionen och förlängde avtalet 1 år. Per den 9 maj 2018 har deltagande banker godkänt en utökning av krediten med 500 MSEK till totalt 3,000 MSEK. Deltagande banker har även godkänt att Nordea tillträder avtalet på samma villkor som övriga banker. Alla villkor förblir oförändrade. Den utökade krediten är framförallt avsedd att användas till att ge bolaget möjlighet att fortsätta växa genom förvärv och egen regi expansion.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501

E-post: press@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor