Ambea utökar befintligt företagscertifikatprogram

Ambea har utökat befintligt svenskt företagscertifikatprogram till ett totalt värde om 3 000 MSEK (2 000). Finansieringen kommer fortsatt huvudsakligen att användas för reducering av befintlig finansiering.

Ambea har utökat befintligt svenskt företagscertifikatprogram till 3 000 MSEK (2 000) med två banker, varav DNB är arrangör och emissionsinstitut och Danske Bank är emissionsinstitut. Certifikat­programmet kommer även fortsatt huvudsakligen att användas för reducering av koncernens utestående skuld under koncernens 3 000 MSEK kreditfacilitet, en så kallad ”multicurrency revolving credit facility” som ursprungligen upprättades i samband med börsintroduktionen 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: 010 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor