Ambea upprättar ett företagscertifikatprogram

Ambea har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram med ett totalt värde om 2 000 MSEK. Finansieringen kommer huvudsakligen att användas för reducering av befintlig finansiering. 

Ambea har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram om 2 000 MSEK med två banker, varav DNB är arrangör och emissionsinstitut och Danske Bank är emissionsinstitut. Certifikat­programmet kommer huvudsakligen att användas för reducering av koncernens utestående skuld under koncernens 2,500 MSEK kreditfacilitet, en så kallad ”multicurrency revolving credit facility” som upprättades i samband med börsintroduktionen 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: 010 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol/dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor