Ambea publicerar årsredovisning för 2018 och presenterar ytterligare information avseende påverkan från IFRS 16

Ambeas årsredovisning för 2018 publiceras idag i pdf-format på ambea.se och biläggs även detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig för distribution under vecka 18.

Ambea publicerar samtidigt sitt Kvalitets- och hållbarhetsbokslut för 2018. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på hemsidan.

I samband med publiceringen av årsredovisningen presenterar Ambea även uppdaterad information avseende påverkan från IFRS 16 på både Ambea och tidigare förvärvade Aleris Omsorg. En sammanställning finns tillgänglig på ambea.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna information är sådan som Ambea AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 08:00 CET.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med över 750 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq i Stockholm.  

Bilagor