Ambea presenterar sin första kvalitets- och hållbarhetsredovisning

Sedan 2011 har Ambea redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Nu presenteras 2016 års upplaga, en gemensam kvalitets- och hållbarhetsredovisning, där för första gången även hållbarhetsfrågorna ingår.

Ambea gör dels årliga gemensamma kvalitetsbokslut, dels sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att på ett öppet sätt redovisa det kvalitetsarbete som görs i verksamheten.

I kvalitetsredovisningen i årets utgåva kan man bland annat läsa om vision, strategi och värderingar, kvalitetspriser och andra utmärkelser, hur godare mat bidragit till ökad nöjdhet på äldreboenden, satsning på barn och unga, nya Lära som erbjuder utbildning internt och externt samt nedslag i hur medarbetare och chefer arbetar med kvalitet i sin vardag. Här redovisas även avvikelser, klagomål samt anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah som gjorts i verksamheten.

Den nytillkomna hållbarhetsredovisningen är ett resultat av Ambea har tagit ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna under året. Under 2015 lanserades FNs Agenda 2030 med 17 övergripande mål för en hållbar utveckling. Ambea har valt ut ett antal globala mål som är relaterade till bolagets prioriterade frågor och som bedömts som mest relevanta med hänsyn till det arbete som utförs i verksamheten. I beskrivningen av respektive prioriterad fråga visas i kvalitets- och hållbarhetsredovisningen vilket av FN-målen de är relaterade till.

─ Det är en naturlig utveckling att redovisa hållbarhet tillsammans med kvalitet. Våra prioriterade hållbarhetsfrågor fokuserar i första hand på det som är viktigt för att på ett hållbart sätt ge en god vård och omsorg till våra omsorgstagare. Det handlar om etik och efterlevnad till regelverk och lagstiftning, att alltid sätta individen i centrum och ta aktiv del i innovation i vården och omsorgen. Det är det vi gör varje dag i våra verksamheter, en helhetssyn på vårt uppdrag, säger Lena Freiholtz, kvalitets- och hållbarhetsdirektör i Ambea.

Bokslutet finns som pdf-fil på Ambeas hemsida, samt bifogat. Det kan också beställas i tryckt form från Ambeas marknadsavdelning, pia.sawe@ambea.se

Frågor om kvalitetsbokslutet och Nytidas och Vardagas kvalitetsarbete besvaras av kvalitets- och hållbarhetsdirektör Lena Freiholtz, lena.freiholtz@ambea.se,                   telefon +46 733 77 55 50 eller Nanna Wedar, kommunikationschef, telefon: +46 70 166 58 88, nanna.wedar@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Bilagor