Ambea meddelar återköp av egna aktier

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 68 285 aktier fram till och med den 14 maj 2020.

Återköpta aktier kommer att sparas för leverans av aktier enligt Ambeas aktiesparprogram. Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Ambeas aktier oberoende av och utan inflytande från Ambea med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor: 

 1. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 18 november 2019 till och med den 14 maj 2020.
Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4.Maximalt får 68,285 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 1 procent av Bolagets aktier. 
5.Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet registrerade aktier i Ambea uppgår till 94 617 996. Ambea äger idag 112 954 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07:00 CET den 18 november 2019. 

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor