Ambea återköper egna aktier

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 62 277 aktier fram till och med den 22 maj 2018.

Återköpta aktier kommer att sparas för leverans av aktier enligt Ambeas aktiesparprogram. Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Ambeas aktier oberoende av och utan inflytande från Ambea med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 november 2017 till och med den 22 maj 2018.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Maximalt får 62 277 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 1 procent av Bolagets aktier.
  5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet registrerade aktier i Ambea uppgår till 67 616 556. Ambea äger idag inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR och strategichef
Telefon: +46 731 43 17 68

E-post: louise.tjeder@ambea.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl:07:00 CET den 17 november 2017. 

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 1 300 skol /dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor