Ambea återköper egna aktier

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 50 677 aktier fram till och med den 16 maj 2019.

Återköpta aktier kommer att sparas för leverans av aktier enligt Ambeas aktiesparprogram. Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Ambeas aktier oberoende av och utan inflytande från Ambea med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor: 

  1. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 november 2018 till och med den 15 maj 2019.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Maximalt får 50 677 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 1 procent av Bolagets aktier.
  5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet registrerade aktier i Ambea uppgår till 67 616 556. Ambea äger idag 62 277 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07:00 CET den 15 november 2018.  

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Bilagor