Ambea AB (publ): Valberedningen avser föreslå ändringar i styrelsen innefattande ändring av styrelseordförande och val av ny styrelseledamot

Valberedningen kommer inför årsstämman 2022 att föreslå att Hilde-Britt Mellbye väljs till ny styrelseledamot samt att Yrjö Närhinen väljs till ny styrelseordförande i Ambea. Lena Hofsberger och Liselott Kilaas har avböjt omval.

Lena Hofsberger har varit styrelseledamot i Ambea sedan 2012 och varit styrelsens ordförande sedan 2013.

Valberedningen vill tacka Lena Hofsberger för hennes stora bidrag och starka engagemang under alla år som styrelsemedlem och styrelseordförande i Ambea. Hennes roll i bolagets utveckling under det senaste årtiondet kan inte överskattas.

”Att arbeta med Ambea under det senaste decenniet har varit otroligt givande. Ambea har under min tid som ledamot och styrelseordförande vuxit kraftigt och är idag ett av Skandinaviens ledande omsorgsföretag med 26 000 fantastiska medarbetare. Med ny VD på plats sedan ett år tillbaka ser jag detta som ett utmärkt tillfälle att lämna över taktpinnen till en ny styrelseordförande”, kommenterar Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea.

Vidare kommer valberedningen att föreslå omval av Yrjö Närhinen, Daniel Björklund, Gunilla Rudebjer, och Samuel Skott. Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på www.ambea.se/investerare.

Hilde Britt Mellbye (f.1961) har gedigen erfarenhet av den nordiska omsorgssektorn samt bred erfarenhet av bolagsstyrning från ledande positioner i ett antal olika branscher. Hilde Britt är förnärvarande VD i Frisk Gruppen AS och Falck Helse AS, samt President och styrelseordförande i UNICEF Norge. Mellan 2010–2016 var Hilde Britt VD för Norlandia Care Group och mellan 2016–2019 VD för AS Vinmonopolet. Mellan 2017–2019 var hon styrelseordförande för Plantasjen Group AS och var dessutom mångårig styrelseordförande i Abilia AB fram till 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress:

Ambea AB
Valberedningen
c/o Johan Regnér
Box 1565
SE 171 29 Solna, Sverige

Valberedningen består av Erik Malmberg, ordförande (utsedd av Actor SCA), Mikael Holm (Alcur Fonder), Anette Dahlberg (Första AP-fonden) samt Lena Hofsberger (styrelseordförande i Ambea).

Årsstämman 2022 i Ambea kommer att hållas torsdagen den 12 maj.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Bilagor