Ambea AB (publ) meddelar idag att Patrik Attemark, affärsområdeschef för Nytida, lämnar bolaget

Patrik Attemark tillträdde som affärsområdeschef för Nytida i samband med förvärvet av Solhagagruppen som genomfördes i mitten av första kvartalet 2016.

Fredrik Gren, koncernchef och vd, Ambea AB: “Vi har under det gångna året jobbat framgångsrikt med integrationen av Solhagagruppen, men för att leverera på Nytidas lönsamhets- och tillväxtpotential är bedömningen att vi nu behöver ett nytt ledarskap för affärsområdet. Jag vill uttrycka min uppskattning till Patrik för den här tiden på Ambea och önska honom lycka till”.

Patrik Attemark kommer att lämna Ambea under augusti och rekryteringsprocessen har inletts för att söka ny affärsområdeschef.

Agneta Lindgren som varit mångårig affärsområdeschef inom Nytida och nu senast chef för Ambea Norge, tillträder som tillförordnad chef under rekryteringsprocessen.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR- och strategichef

Telefon: +46 73 143 17 68

E-post: louise.tjeder@ambea.se

Nanna Wedar, kommunikationschef

Telefon: +46 70 166 58 88

E-post: nanna.wedar@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl:07.00 CET den 17 augusti 2017. 

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Per kvartalets utgång 2017 hade Ambea cirka 6 200 bäddar och 2 000 skol/dagligverksamhetsplatser på cirka 500 enheter i Sverige och Norge. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 409 miljoner kronor och 456 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bilagor