Ambea AB (publ) meddelar att Erik Sandøy, affärsområdeschef för Stendi, lämnar bolaget

Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi, (tidigare Aleris Omsorg) har idag lämnat bolaget. Ingvild Kristiansen, ansvarig för Omsorgstjänster inom Stendi, tillträder som tillförordnad affärsområdeschef under rekryteringsprocessen.

I januari slutförde Ambea förvärvet av Aleris Omsorg och den norska verksamheten byte namn till Stendi. Nu går Stendi in i en ny fas genom införandet av Ambeas omsorgsmodell och då är det naturligt med ett nytt ledarskap. Den norska verksamheten kommer att bygga vidare på sina befintliga styrkor och ha ett tydligt fokus på kvalitet, innovation och ledarskap. Målet är att skapa ännu fler nöjda omsorgstagare, uppdragsgivare och samtidigt skapa en långsiktig tillväxt och ekonomisk stabilitet.

– Jag är glad och stolt över att fått varit med och byggt upp och sett hur företaget utvecklats under lång tid. Men nu när Ambea gått in som långsiktig ägare till Stendi, är det rätt tillfälle att låta nya krafter leda utvecklingen framåt, säger Erik Sandøy.

Tillförordnad affärsområdeschef blir, Ingvild Kristiansen, tidigare direktör för Omsorgstjänster inom Stendi. Svein Arne Rosland, regiondirektör, går in i rollen som operativ chef. Båda är erfarna och rutinerade ledare med god kunskap om branschen och företaget.    

För mer information, vänligen kontakta:

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med över 750 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq i Stockholm.  

Bilagor