Aktier i gemensamt ägarbolag överförs till medlemmar i Ambeas ledning och styrelse

Som tidigare kommunicerats har vissa medlemmar i Ambeas ledning och styrelse ägt aktier i Ambea via ett gemensamt bolag, Ambea Management SARL.

En process för att förenkla och renodla ägandet till ett direkt ägande i Ambea inleddes under 2018. Ambea har idag fått information om att denna process, som styrs av regler i Luxemburg, har avslutats. Till följd av detta har aktier i Ambea, som tidigare innehades av det gemensamt ägda bolaget Ambea Management SARL, idag överförts direkt till relevanta personer i Ambeas ledning och styrelse.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med över 750 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq i Stockholm.  

Bilagor