Ambea presenterar sin första kvalitets- och hållbarhetsredovisning

15 maj 2017

Sedan 2011 har Ambea redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Nu presenteras 2016 års upplaga, en gemensam kvalitets- och hållbarhetsredovisning, där för första gången även hållbarhetsfrågorna ingår.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för första kvartalet 2017

10 maj 2017

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR-och Strategichef.

Ambea nominerat till Årets samhällsentreprenör

5 maj 2017

Ambeas satsning på arbetspraktik, språkträning och möjlighet till anställning för nyanlända har återigen nominerats till en utmärkelse. Den här gången är det tidningen Dagens Samhälle som utser Årets samhällsentreprenör.

Nytt antal aktier och röster i Ambea

28 april 2017

Bättre kunskap i alternativ kommunikation behövs för att öka omsorgstagares delaktighet

24 april 2017

Både omsorgspersonal och handläggare i kommunerna behöver bättre kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation med personer som har svårt att förstå och uttrycka sig. Det är en av slutsatserna från en forskningscirkel som Lära och Nytida genomfört i samarbete med Malmö högskola. Ett samarbete som nu får en fortsättning genom ett fördjupat forskningsprojekt.

Nytt antal aktier och röster i Ambea

31 mars 2017

Staffanstorp får nytt äldreboende – Villa Roos Park

28 mars 2017

I början av 2019 kommer ett nytt äldreboende som riktar sig till personer med demenssjukdom att stå inflyttningsklart i Staffanstorp. Boendet får namnet Villa Roos Park och uppförs i samarbete mellan Ambea-Vardaga och Roos vård- och boende Fastighets AB.

Medarbetare i Nytida och Vardaga blir mentorer för nyanlända

8 mars 2017

Nu ska ett 30-tal medarbetare i Ambeas affärsområden Nytida och Vardaga få utbildning som handledare och språkmentorer för nyanlända. Utbildningen anordnas inom ramen för ESF Projekt KISA där Arbetsförmedlingen är projektägare och i samarbete med utbildningsföretaget Consensum.

Byggstart för ny gruppbostad i Mariefred

6 mars 2017

I dagarna startar bygget av Nytidas nya gruppbostad på Slottsbrinken i Mariefred. Byggherre är Bällstaudde Projektutveckling AB och bostaden som får sex lägenheter beräknas klar för inflyttning i februari 2018.

Ambeas yttrande över Reepalu-utredningen

21 februari 2017

Ambea har utnyttjat den allmänna rätten att yttra sig över ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78), den så kallade Reepalu-utredningen. Ambea yttrar sig över de delar av utredningen som föreslår en vinstbegränsning och avstyrker det förslaget av flera skäl.

500 nyanlända erbjuds praktik i Ambeas, Nytidas och Vardagas verksamhet

23 januari 2017

Omsorgskoncernen Ambea har tecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 500 nyanlända under loppet av tre år. De kommer att erbjudas praktik och arbetsträning i Ambeas verksamheter för äldreomsorg inom Vardaga och för funktionsnedsättning inom Nytida.

Ambea nominerat till Årets samhällsaktör 2016

12 januari 2017

Ambea har nominerats till utmärkelsen Årets samhällsaktör 2016. För att nomineras till Årets samhällsaktör ska aktören ha Lyft fram nya perspektiv, Påverkat den politiska agendan eller Engagerat sig i samhällsutvecklingen bredare än sin egen affär.

Ambea förvärvar norska TBO Helse

10 januari 2017

Ambea växer nu ytterligare i Norge. Den 31 december förvärvades det norska omsorgsföretaget TBO Helse AS.

Ambea förvärvar norska Vitale

2 november 2016

Ambea har som ett led i koncernens tillväxt i Norge den 31 oktober förvärvat det norska omsorgsföretaget Vitale AS.

Nytt verksamhetsområde när Ambea kraftsamlar kring kompetensutveckling inom stöd och omsorg

15 september 2016

Ambea, ett av Sveriges största företag inom stöd och omsorg, startar ett nytt verksamhetsområde, Lära. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling och utbildning av stöd- och omsorgspersonal i privat och offentlig sektor. Lära är redan från start en av Sveriges största fristående utbildare inom området.

Hur klarar omsorgen att ställa individen i centrum?

30 juni 2016

Under årets Almedalsvecka arrangerar Nytida och Vardaga sju samtal och Heta Stolen-utfrågningar i vård- och omsorgssektorns mest aktuella ämnen. En av de viktigaste frågorna som ställs är hur omsorgen ska lyckas säkerställa att individen står i centrum och inte hamnar mellan stolarna. 

Ambea skapar 2 000 nya praktikjobb för asylsökande

7 juni 2016

Ambea, ett av Nordens ledande företag inom vård och omsorg, har tecknat en avsiktsförklaring med Migrationsverket om att erbjuda asylsökande 1 000 praktikplatser per år i Vardagas äldreomsorg och Nytidas verksamheter inom funktionsnedsättning. Samarbetet sträcker sig över en tvåårsperiod och det är den första avsiktsförklaringen i sitt slag.

Nytidas och Vardagas kvalitetsbokslut 2015 – nu med tydligare statistik

7 mars 2016

Tydligare diagram med mer jämförbar information branschmässigt är en av nyheterna i Nytidas och Vardagas gemensamma kvalitetsbokslut för 2015. I bokslutet redovisas öppet alla avvikelser, anmälningar och tillsyner som gjorts i verksamheten, men också allt det goda kvalitetsarbete som görs dagligen i de ca 360 verksamheterna.

Nytida går samman med Solhagagruppen

12 januari 2016

Nytida har för avsikt att gå samman med Solhagagruppen. De båda företagen bildar tillsammans en kvalitetsmässigt stark aktör inom stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och stärker därmed förutsättningar för att möta det stora behovet av fler omsorgsplatser.