Ambea är Skandinaviens ledande omsorgsföretag. Vi arbetar med äldre och personer med funktionsnedsättning eller i behov av psykosocialt stöd. Vår uppgift är att ge livskvalitet till varje person som finns i Ambeas 900 verksamheter. Att se och möta dem är vårt företags hjärta.

Men vi höjer också blicken och ser världen ur våra uppdragsgivares, kommunernas, perspektiv. Ska deras resurser räcka till framöver – när omsorgsbehoven ökar kraftigt, ekonomin pressas och bristen på omsorgsmedarbetare tilltar – är smarta lösningar, samarbete och innovationskraft avgörande.

Här har Ambea en viktig roll att fylla. Vi är ett företag som vågar prova nya idéer, som ständigt letar förbättringar och utvecklar verksamheten och medarbetarna. Vi är tillräckligt stora för att göra skillnad och vill vara en förebild som jobbar tillsammans med kommunerna för att skapa så mycket god och trygg omsorg som möjligt ur varje värdefull skattekrona.

Alltid med omsorgstagarens bästa för ögonen. Alltid vägledda av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget.

Läs mer om Ambeas värdegrund Vår värld.