Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform.

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.
Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med 100 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kollektivavtal

Ambea har kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar för våra medarbetare genom Vårdföretagarna.

Etiska riktlinjer, transparens och öppenhet

Ambea följer Vårdföretagarnas etiska riktlinjer och krav på kvalitetsledningssystem, transparens och öppenhet. Vi redovisar öppet information om kvalitet, medarbetare, ekonomi, ägare och styrelse.

Ingår i styrelsen

Ambea är representerade i Vårdföretagarnas styrelse genom vd Mark Jensen.