Till medarbetare i tidigare Aleris omsorgsverksamheter

Hjärtligt välkomna till Ambea! Här hittar du information om affären och integrationen.

 

Innehåll:
Hälsning från Ambeas vd Fredrik Gren
Film till medarbetare på svenska
Film till medarbetare på norska
Film till medarbetare på danska
Frågor och svar
Ställ din fråga

Hälsning från Fredrik Gren, vd Ambea

Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till oss inom Ambeas företagsgrupp! Tillsammans är vi ett renodlat omsorgsföretag – ett av de största i Norden.

Fredrik Gren, Ambeas vd

I Ambea styr och leder vi arbetet med värderingar, på samma sätt som i Aleris. Vår vision lyder: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Visionen och värderingarna kallar vi för Vår värld och de är ett stöd i vårt dagliga arbete med de människor som är beroende av oss. Vi finns där för dem och det är oerhört viktigt att de får det bästa stödet och omsorgen varje dag i alla delar av vår verksamhet.

Vi är vi måna om att våra medarbetare ska trivas på jobbet och känna sig sedda. Det är också viktigt att få möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll för den som så önskar. Vi vill att medarbetare ska förstå och känna att deras engagemang och bidrag är en viktig del i helheten, oberoende av var de arbetar i företaget. Vi erbjuder en rad interna utbildningar och utvecklingsprogram genom vår utbildningsverksamhet Lära.

 

Hälsningsfilm på svenska

 

Hälsningsfilm på norska

 

Hälsningsfilm på danska

 

Frågor & svar om affären

Nya frågor sedan affären genomförts

Jag har ett HR-ärende, vem kontaktar jag?

Kontakta tillsvidare Aleris HR-avdelning, tills annat meddelats.

Jag behöver skriva anställningsavtal, hur gör jag?

Kontakta tillsvidare HR-avdelningen på Aleris.

Vem är min chef?

Du har tillsvidare samma chef som tidigare, om inte annat meddelats.

Allmänt

Vilka fördelar finns det med affären?

Det är många fördelar: Ambea och Aleris är omsorgsföretag som står på samma stabila grund gällande värderingar, företagskultur samt syn på kvalitet och innovation. Vi passar bra ihop och kan tillsammans bygga Nordens ledande omsorgsföretag för kvalitets- och innovationsutveckling.

När vi går samman, skapar vi:

 • det största renodlade omsorgsbolaget i Norden, med ledande positioner i Sverige, Norge och Danmark
 • en värdegrundsstyrd och kvalitetsledande aktör med målsättningen att leverera den bästa livskvaliteten för varje enskild omsorgstagare
 • en stark medarbetarorganisation som skapar förutsättningar för våra anställda att lära, utvecklas och växa
 • en trygg och långsiktig samhällsaktör som genom att möta välfärdsutmaningen stöttar såväl den enskilda kommunen som vårt gemensamma samhällsbygge
 • en stabil plattform med stärkta förutsättningar för framtida organisk tillväxt
 • en gemensam organisation där vi kompletterar varandra väl med styrkor inom olika sektorer och geografiska områden och kan lära av varandra över organisations- och landsgränser.
Vilka är fördelarna med att vi blir ett renodlat omsorgsföretag?

Att vi kan fokusera helt på omsorg, utan att behöva ta hänsyn till andra verksamhetsområden. Ambea står för kvalitet, erfarenhet, kunskap om omsorgsdrift på ägarnivå, kompetens gällande investeringar, beslut, kompetensutveckling, kvalitetssystem och ledarskap i omsorgen.

Jag är inte bekväm med att jobba i ett börsnoterat företag som har vinst som syfte.

Aleris Omsorg ägdes tidigare av Investor, som också var börsnoterat. Investor har en bred företagsportfölj,  där Aleris är ett av många företag i olika sektorer, medan Ambea är ett renodlat omsorgsföretag på börsen. Den skillnaden kommer att märkas i att våra kvartalsrapporter bara rapporterar om omsorgsverksamhet, och ger en bättre och tidigare information.

Om integrationen

Vad händer med våra e-postadresser?

Mailkontot för medarbetare inom Aleris Omsorg kom­mer att fungera precis som vanligt för inkommande mail, det vill säga om någon mailar dig på din Alerisad­ress, så kommer mailet fram. För utgående mail visas dock adressen som @Vardaga.se, @Nytida.se eller @Am­bea.se, beroende på vilket affärsområde man tillhör. Det innebär att Aleris varumärke kommer sluta att användas i extern utgående mail. Mailsignaturer kommer också att behöva ändras och mer information om det kommer efter att affären avslutats.

Hur blir det med vårt friskvårdsbidrag?

I Ambea har medarbetare för närvarande ett friskvårdsbidrag på 1 000 kr per år. Ambeas friskvårdsbidrag kommer dock inte att gälla för tidigare Alerismedarbetare förrän det är förhandlat med fackförbunden. Aleris Omsorgs nuvarande förmåner gäller tills att annat kommunicerats.

Hur påverkas Aleris omsorgstagare och deras närstående?

Inte alls i nuläget. All verksamhet fortsätter som vanligt tillsvidare och de får samma goda omsorg, av samma medarbetare på det sätt som de är vana vid. På sikt hoppas vi naturligtvis kunna utveckla omsorgen tillsammans för att den ska bli ännu bättre, genom att lära av varandra.

Hur påverkas Aleris Omsorgs medarbetare, verksamheter och organisation?

Inte alls i nuläget. All verksamhet fortsätter som vanligt tillsvidare. Om affären går igenom, kommer Aleris verksamheter att successivt integreras i Ambeas egenutvecklade och marknadsledande kvalitetssystem Qualimax samt andra företagsövergripande processer och system. Medarbetarna får då också möjlighet att ta del av Läras interna utbildningar fysiskt och på webben. Att lära av varandra blir viktigt för att utvecklas. Hur den administrativa organisationen påverkas, kan vi inte svara på i dagsläget. Vi måste invänta att affären avslutas innan vi kan ge information. Det beräknas ske under första kvartalet 2019.

 

Vad händer med min anställning, lön, fackliga avtal och pension?

För dig som arbetar i Aleris omsorgsverksamheter fortsätter arbetet som vanligt.

Är alla medarbetare med i förvärvet? Och cheferna?

Ja, förvärvet omfattar alla medarbetare som arbetare i Aleris omsorgsverksamheter.

Hur ska samgåendet mellan företagen gå till?

Det är för tidigt att gå in på detaljer ännu, men vi har börjat förbereda för samgåendet på olika sätt. En projektgrupp har bildats i Ambea som tittar på vad som behöver göras när konkurrensmyndigheterna nu har godkänt affären och den kan gå igenom.

Vilka varumärken kommer att användas i Sverige, Norge och Danmark?

I Sverige kommer vi att använda våra befintliga varumärken – Vardaga, Nytida, Lära och Klara – men de flesta verksamheter behåller utöver det nya varumärket sitt eget namn. I Norge och Danmark pågår ett varumärkesarbete för att ta fram nya varumärkesnamn, som kan börja användas direkt efter att förvärvet kan gått igenom.

Vad händer med samarbetet med kommunerna?

Genom kunskapsutbyte och systematiskt kvalitetsarbete kommer vi att kunna erbjuda en unik kompetens och kapacitet för att möta det växande behovet av omsorg i Norden. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att tillsammans med kommunerna erbjuda högsta möjliga kvalitet.

När får vi information om hur Aleris ska integreras i Ambea?

När det finns en integrationsplan. Vi har börjat förbereda för samgåendet på olika sätt. En projektgrupp har bildats i Ambea som tittar på vad som behöver göras efter att konkurrensmyndigheterna nu har godkänt affären och den kan gå igenom. Det är många praktiska saker som ska lösas. I Norge och Danmark tas nya varumärken fram. I Sverige kommer vi att använda våra befintliga varumärken – Vardaga, Nytida, Lära och Klara – men de flesta verksamheter behåller utöver det nya varumärket sitt eget namn.

På den här webbsidan återkommer vi med löpande information.

När kan vi få veta mer om Läras utbud och hur det passar in i Aleris utbildningsverksamhet?

Det är ännu för tidigt att säga, men det ska bli spännande att få gifta ihop Aleris utbildningsverksamhet med Lära. Vi kan lära mycket av varandra. Lära erbjuder e-learningskurser för Ambeas medarbetar, men också utbildningar i bland annat lågaffektivt bemötande och demensomsorg, både internt och externt.

Vad händer med våra hemsidor? Hur arbetar Ambea med webben?

Aleris Omsorgs verksamhetssidor på den svenska hemsidan kommer att integreras i vardaga.se respektive nytida.se. I Norge sammanfogas Aleris Omsorgs och Heimtas sajter på en ny hemsida under nytt varumärke. Verksamheterna i Danmark får en ny hemsida med nytt varumärke. Verksamhetssidorna på Aleris hemsidor pekas om till landningssidor på respektive sajt. Detta planeras ske i slutet av januari, efter att förvärvet avslutats.

Om Ambea

Jag har hört att Ambea har en etikombudsman, vad är det?

För att medarbetarna ska ha en funktion att  vända sig till, även när samarbetet med ens närmsta chef inte fungerar, finns Etikombudsmannen. Dit kan medarbetare vända sig, anonymt om de så önskar, och framföra sina åsikter eller ställa frågor om exempelvis etiska svårigheter som de stött på i arbetet.

Etikombudsmannen ansvarar för att:

 • registrera alla anmälningar och säkerställa att relevanta åtgärder vidtas
 • regelbundet redovisa till styrelsen vilka anmälningar som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits
 • aktivt arbeta med att förbättra rutiner och processer med syfte att höja kvaliteten och minska risker för avvikelser mot våra etiska riktlinjer
Hur ser Ambea ut idag?

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi har cirka 500 enheter i Sverige och Norge och cirka 15 000 medarbetare. Bolaget grundades 1996 och har huvudkontor i Solna. I Sverige bedrivs verksamheten under namnen Nytida, Vardaga, Lära samt Klara. Ambeas verksamhet i Norge omfattar stöd och boende inom funktionsnedsättning och psykiatri genom Heimta.

Ambea ska vara kvalitetsledande i allt vi gör. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.

Hur ser Ambeas organisation ut? Vi är nyfikna på att veta var våra nya kollegor finns.

Mer information om Ambea hittar du dels här på hemsidan om du surfar runt, dels på vardaga.se, nytida.se och klarakompetens.se. I Sverige arbetar Ambea under varumärkena Nytida (funktionsnedsättning, psykiatri, missbruk), Vardaga (äldreboenden), Klara (bemanning i hälso- och sjukvård samt omsorg) och Lära (utbildning och forskning).

Vem äger Ambea? Är det Triton och KKR ?

Ett gemensamt investmentbolag där Triton och KKT ingår, äger ca 50 % av Ambea. Resten ägs av fondbolag (pensionsfonder, engelska, amerikanska, franska, främst nordiska) och privatpersoner. Du kan se alla aktieägare här:

https://www.ambea.se/investerare/om-aktien/aktieagare/

Till exempel är det många anställda som har aktier i bolaget.  Ambea är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Alla företag på börsen måste offentliggöra sina ekonomiska rapporter varje kvartal och årsvis, samt om några viktiga förändringar sker, som större förvärv eller försäljningar. Vi är transparenta kring vårt företag och vår ekonomi. Vi följer det omfattande  regelverk som ett börsnoterat företag lyder under, vilket vi ser mycket positivt på.

För varje krona som vi delar ut till alla våra aktieägare, återinvesterar vi två. Genom att bland annat pensionsstiftelse äger oss, investerar dagens pensionärer i morgondagens äldreomsorg.

Hur arbetar Ambea med kvalitet?

Kvalitetsarbetet genomsyrar Ambeas organisation och kommer till uttryck på en rad olika sätt. För oss handlar kvalitet ytterst om att varje person som bor i våra verk­samheter ska uppleva kvalitet utifrån sitt eget perspektiv och ha ett så gott liv som möjligt. Det uttrycker vi genom vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget.

För att åstadkomma god kvalitet tar vi också hjälp av en rad olika verktyg, system, uppföljningar och koncept.

 • I kvalitetsledningssystemet Qualimax finns Ambeas processer, styrdokument och andra instruktioner för hur vård- och omsorgsarbetet ska bedrivas. Här ges med­arbetarna tydliga beskrivningar kring hur de ska agera i olika situationer för att leva upp till kraven i lagstiftning och våra koncept, samt ge ett bemötande utifrån vår egen värdegrund och våra egna värderingar. I det tillhörande IT-verktyget Qmaxit dokumenterar enheterna sitt fortlöpande kvalitetsarbete enligt Qulimax.
 • Varje månad följer Ambea upp de enskilda omsorgsverksamheterna på ett antal standardiserade kvalitets- och HR-parametrar och beräknar utifrån dessa ett indextal. Denna uppföljning är ett mycket viktigt verktyg för att snabbt identifiera verksamheter i nega­tiv trend, så att de kan få stöd i tid och kvaliteten upprätthållas.
 • Två gånger per år genomförs en verksamhetsövergripande egenkontroll som alla medarbetare är delaktig i. Egenkontrollen utgör ett viktigt underlag för varje verksamhet för att identifiera vilka områden verksamheten behöver arbeta aktivt med. Ambeas kvalitetsavdelning genomför också kontinuerligt kvalitetstillsyner i verksamheterna.
 • För att alla verksamheter ska erbjuda hög och jämn kvalitet arbetar Ambeas affärsområden Vardaga och Nytida utifrån standardiserade koncept för sin omsorg. Det handlar bland annat om Vardagas äldreomsorg Den goda dagen och Nytidas individomsorg: Ramverk för pedagogik.
Vad kännetecknar Ambea som arbetsgivare?

Ambea arbetar systematiskt med processer, kvalitetsarbete och utbildning för sina medarbetare. Genom vår utbildningsorganisation Lära erbjuder vi intern vidareutbildning. Inom Ambea finns goda möjligheter för medarbetare att växa och utvecklas. Vi satsar på ledarskapet i gediget ledarprogram som ger såväl nya som befintliga chefer en stabil grund att stå på.

Vilka stöd- och IT-system använder Ambea?
 • Kvalitetsledelningssystem – Qualimax med IT-systemet QMaxit (svensk og norsk version)
 • Web – WordPress (Sverige och Norge)
 • Intranät – SiteVision (Sverige) och WordPress (Norge)
 • HR, lön, reseräkning, utlägg – HR-plus (Sverige)
 • Tidrapport och schemaläggning – Medvind (Sverige)
 • Beställning, leverantörsfakturor – Visma Proceedo (Sverige)
 • Budget – Planning (Sverige och Norge?)
 • Analys – QlikView (Sverige)
 • Arkiv, dokument, avtal – Centuri
 • E-learning – Clever LMS (Sverige og Norge?)
 • IT-support och förvaltning – Britt (Sverige)
Hur ser Ambeas administrativa organisation ut?

Ambea har huvudkontor i Solna norr om Stockholm. Här sitter koncernledningen och staber för Sverige och här finns Läras utbildningslokaler. Heimta har kontor i Rosenholm söder om Oslo. Här finns ledningen och stödfunktioner för HR, kvalitet, utbildning (ungefär som Lära men för norska medarbetare), ekonomi etc.

 

Ställ din fråga

Har du frågor om Ambeas planerade förvärv av Aleris Omsorg? Vi svarar gärna! Du når oss på e-post: fraga@ambea.se.