Historien om Ambea

Ambeas historia är framför allt våra enskilda verksamheters historia.
De äldsta startade i början av 1900-talet, det vill säga redan för mer än 100 år sedan.

Här har idéer om vård och omsorg vuxit fram som har bidragit till att utveckla den svenska omsorgen. Kunskap, forskning och innovationer har genom åren lett fram till förändringar av synen på människors rättigheter och vilket stöd samhället ska ge. På så sätt har den svenska välfärdsstaten vuxit fram. Vi är stolta över att våra verksamheter har varit och är en viktig del av den utvecklingen.

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010