Till medarbetare i Aleris Omsorg

Här har vi samlat information till dig som arbetar på Aleris Omsorg

Innehåll:
Hälsning från Ambeas vd Fredrik Gren
Film till medarbetare på svenska
Film till medarbetare på norska
Film till medarbetare på danska
Frågor och svar
 

Hälsning från Fredrik Gren, vd Ambea

Om konkurrensmyndigheterna i respektive land godkänner Ambeas förvärv av Aleris Omsorg, hoppas jag inom kort kunna hälsa dig hjärtligt välkommen till oss inom Ambeas företagsgrupp! Tillsammans blir vi då ett renodlat omsorgsföretag, det största i Norden.

Fredrik Gren, Ambeas vd

I Ambea styr och leder vi arbetet med värderingar, på samma sätt som i Aleris. Vår vision lyder: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Visionen och värderingarna kallar vi för Vår värld och de är ett stöd i vårt dagliga arbete med de människor som är beroende av oss. Vi finns där för dem och det är oerhört viktigt att de får det bästa stödet och omsorgen varje dag i alla delar av vår verksamhet.

Vi är vi måna om att våra medarbetare ska trivas på jobbet och känna sig sedda. Det är också viktigt att få möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll för den som så önskar. Vi vill att medarbetare ska förstå och känna att deras engagemang och bidrag är en viktig del i helheten, oberoende av var de arbetar i företaget. Vi erbjuder en rad interna utbildningar och utvecklingsprogram genom vår utbildningsverksamhet Lära.
 

Hälsningsfilm på svenska


 

Hälsningsfilm på norska


 

Hälsningsfilm på danska

 

Frågor & svar om affären

Vilka fördelar finns det med affären?

Det är många fördelar. Ambea och Aleris Omsorg är omsorgsföretag som båda står på samma stabila grund gällande värderingar, företagskultur samt syn på kvalitet och innovation. Vi passar bra ihop och kan tillsammans bygga Nordens ledande omsorgsföretag för kvalitets- och innovationsutveckling.

När vi går samman, skapar vi:

  • det största renodlade omsorgsbolaget i Norden, med ledande positioner i Sverige, Norge och Danmark
  • en värdegrundsstyrd och kvalitetsledande aktör med målsättningen att leverera den bästa livskvaliteten för varje enskild omsorgstagare
  • en stark medarbetarorganisation som skapar förutsättningar för våra anställda att lära, utvecklas och växa
  • en trygg och långsiktig samhällsaktör som genom att möta välfärdsutmaningen stöttar såväl den enskilda kommunen som vårt gemensamma samhällsbygge
  • en stabil plattform med stärkta förutsättningar för framtida organisk tillväxt
  • en gemensam organisation där vi kompletterar varandra väl med styrkor inom olika sektorer och geografiska områden och kan lära av varandra över organisations- och landsgränser.

Hur ser Ambea ut idag?

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi har cirka 500 enheter i Sverige och Norge och cirka 15 000 medarbetare. Bolaget grundades 1996 och har huvudkontor i Solna. I Sverige bedrivs verksamheten under namnen Nytida, Vardaga, Lära samt Klara. Ambeas verksamhet i Norge omfattar stöd och boende inom funktionsnedsättning och psykiatri genom Heimta.

Ambea ska vara kvalitetsledande i allt vi gör. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.

Vad kännetecknar Ambea som arbetsgivare?

Ambea arbetar systematiskt med processer, kvalitetsarbete och utbildning för sina medarbetare. Genom vår utbildningsorganisation Lära erbjuder vi intern vidareutbildning. Inom Ambea finns goda möjligheter för medarbetare att växa och utvecklas. Vi satsar på ledarskapet i gediget ledarprogram som ger såväl nya som befintliga chefer en stabil grund att stå på.

Hur påverkar affären våra omsorgstagare?

De påverkas inte, verksamheten fortsätter som vanligt. Ambea och Aleris Omsorg delar samma värdegrund och kommer genom kunskapsutbyte och systematiskt kvalitetsarbete att kunna erbjuda en unik kompetens. Det gynnar våra omsorgstagare.

Vad händer med samarbetet med kommunerna?

Om affären går igenom konkurrensprövningen, kommer vi genom kunskapsutbyte och systematiskt kvalitetsarbete att kunna erbjuda en unik kompetens och kapacitet för att möta det växande behovet av omsorg i Norden. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att tillsammans med kommunerna erbjuda högsta möjliga kvalitet.

Vilka varumärken kommer att användas i Norge och Danmark?

Vi inväntar konkurrensprövningen för att affären ska gå igenom innan vi går vidare med den typen av frågor. Det blir i så fall en viktig fråga i integrationsprocessen.

Vad händer med administrationen i respektive land?

Det blir en del förändringar om affären går igenom, men vi kan ännu inte i detalj svara på hur det kommer att se ut. Målet är att skapa en så effektiv och välfungerande organisation som möjligt och ta vara på det bästa från respektive bolag.

Hur ska samgåendet mellan företagen gå till?

Det är för tidigt att gå in på detaljer ännu, men planen är att skapa en projektorganisation som leder integrationsarbetet och fångar upp de behov som finns.

Hur arbetar Ambea med kvalitet?

Kvaliteten för våra omsorgstagare är det allra viktigaste för Ambea. Vårt ledningssystem Qualimax, som alla våra enheter jobbar utifrån, är ett av branschens ledande system. Qualimax baseras på Socialstyrelsens författningar SOSFS 2011:9 samt den internationella standarden för kvalitetslednings-system ISO 9001.

Syftet med Qualimax är att:

  • Att varje omsorgstagare upplever en trygg och säker omsorg, service och vård som svarar mot dennes behov.
  • Att alla medarbetare ska förstå och tar ansvar fortlöpande i det systematiska kvalitetsarbetet.