Simon Tingberg är gruppchef på Nytidas gruppbostad Dungen i Bandhagen i södra Stockholm. Han tycker att Nytida är en bra arbetsgivare som erbjuder unga medarbetare goda möjligheter att växa och utvecklas.

– Har man själv ambitioner och vill ta till sig ny kunskap och utveckla sin kompetens, så finns chansen i Nytida. Som stor arbetsgivare ger företaget möjlighet både till utbildning och att söka tjänster internt, anser han.

Unga människor som ska söka sitt första jobb ser ofta omsorgsyrkena som något tillfälligt, ett övergångjobb. Lyckas man då som arbetsgivare fånga upp de unga medarbetarna, ökar chansen att de stannar inom omsorgen. Här har Nytida goda förutsättningar, menar Simon Tingberg.

– Nytida är bra på att ta tillvara medarbetare som vill utvecklas och uppmanar till det. Både genom att erbjuda intern vidareutbildning och ge möjlighet att prova på att jobba i olika roller eller på olika ställen, säger Simon, som talar av egen erfarenhet. Han började som timmis (timanställd) på Nytida VIP Korttids i Bergshamra och har genom att vara flexibel, ta chanser som dykt upp på olika Nytidaenheter och utbilda sig blivit gruppchef på Dungen. Hit blev Simon headhuntad av dåvarande verksamhetschefen och i sin roll som gruppchef ansvara han för personaladministration, bemanning, samordning av aktiviteter och uppföljning. Han arbetar också direkt i omsorgen en del av sin tid.

– Det är en bra lösning som Nytida har med gruppcheferna. De finns nära det dagliga arbetet i omsorgen, kan snabbt se vad som behöver göras eller styras upp, vara förebilder och kan följa upp på ett bra sätt genom det pedagogiska ledarskapet. En annan sak som är bra att jag fick en egen ”GC-buddy” som stöd när jag var ny som gruppchef, berättar Simon.

Nätverkande och kontakter är också viktigt för att utvecklas och hitta rätt jobb. Nytida finns på många platser i Stockholm, vilket ger bra möjligheter att samarbeta mellan enheterna.

Simon vill slå ett slag för Läras internutbildningar inom bland annat lågaffektivt bemötande, Studio 3 och tydliggörande pedagogik och Ambeas ledarskapsprogram.

– Det är mycket bra utbildningar som ger verktyg att använda direkt i det vardagliga arbetet. De flesta av medarbetarna här på Dungen har gått minst en eller två av utbildningarna och vi har också haft handledning från Lära, säger han.

Läs mer om Dungen här