Saousan Al Merai är verksamhetschef för de dagliga verksamheterna DaCapo, Stora Blå Kultur, Lilla Frans och Primo, Stockholm.

Saousan Al Merai

Hur är det att jobba i Nytida?

Fördelen med att jobba i privat regi är att det är mycket kortare beslutsvägar och mer flexibilitet. Vi har stor frihet, så länge det gynnar våra brukare. Det som lockade mig till Nytida är att man jobbar väldigt mycket med kvalitet och att höja kompetensen hos alla medarbetar. Man ser varje medarbetare och tar vara på deras utveckling och försöker lyfta upp dem.

Vad gör du på jobbet?

Jag är på varje verksamhet minst en dag i veckan och då försöker jag vara tillgänglig för alla arbetstagare och medarbetare, vägleda, handleda och stötta dem i sin vardag. Jag har 15 tillsvidareanställda och 4 timvikarier.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jobba med en arbetsgrupp som brinner för sitt arbete och för sina arbetstagare. Alla försöker göra allt för att varje arbetstagare ska synas, bli självständig och nå framsteg i sitt arbete. Men det bästa av allt är glädjen jag ser hos varje arbetstagare och att medarbetarna trivs på sina jobb.

Vad har du för utbildning och bakgrund?

Jag gick social omsorgsutbildning 1998 och har därefter vidareutbildat mig inom bland annat ledarskap, organisation och LSS. Jag har erfarenhet från akut- och utredningshem, boendestöd, daglig verksamhet, serviceboende för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och även personlig assistans, ledsagning och boendestöd.

Läs mer om  DaCapo

Läs mer om Stora Blå Kultur

Läs mer om Ateljé Lilla Frans

Läs mer om Primo