Karin Eriksson säger att hon halkade in på jobbet på ett bananskal. Det är genom hennes händer företagets alla avtal passerar och här får inget halka hit eller dit.

Karin ErikssonKarin Eriksson arbetar som registrator och ansvarar för att hålla ordning på Ambeas avtal och myndighetsdokument. Hon diarieför, registrerar och arkiverar och ser till att avtal blir undertecknade.

– Alla avtal går via mig, berättar Karin Eriksson, och förklarar att hon tycker det är väldigt roligt att organisera och strukturera.

Databasen som används har hon har varit med och byggt upp. Från början var den ett projekt där Karin Eriksson deltog, då som anställd på fastighetsavdelningen dit hon kom som nyanställd 2006. När företaget växte behövdes så småningom en registrator som hanterade samtliga avtal, och ”som på ett bananskal” halkade Karin Eriksson den vägen in på sitt nuvarande arbete.

Under några år var hon också skyddsombud. I dag är hon ombud för fackföreningen Vision. När hon inte arbetar kopplar hon gärna av med en roman. Författaren Henning Mankell hör till favoriterna. Eller så tecknar och målar hon. Det blir en hel del afrikansk batik på till exempel fodral till böcker och kuddar.

– Afrika är en spännande kontinent med fantastiska färger och natur.

Karin Eriksson trivs utmärkt på Ambea.

– Jag tycker det är ett bra och stabilt företag som har ett tydligt mål. Vi har ett öppet klimat och man lyssnar och tar till sig idéer.

Förutom avtalen hanterar hon också dokument som tillstånd och tillsynsrapporter från myndigheter. När vi pratas vid finns totalt cirka 9 000 handlingar diarieförda och arkiverade. Och fler blir det vartefter.

– Jag har garanterat jobb tills jag går i pension, säger Karin Eriksson och skrattar.

Till sin hjälp brukar hon ha timanställda när arbetstopparna tornar upp sig. Men det är bara hon som arbetar som registrator inom Ambea och ser till att dokumentation hamnar där den ska.

– Jag tycker om ordning och reda, poängterar Karin Eriksson, som vid det här laget känner systemet utan och innan och hela tiden har en dialog med de övriga användarna, verksamhetscheferna, om hur man kan fila på detaljerna och göra det ännu bättre.