Vi vill att våra medarbetare får möjlighet att kompetensutvecklas och vidareutbilda sig.

Det är viktigt för att vi ska kunna bedriva våra verksamheter på bästa sätt men också för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. För att jobbet helt enkelt ska bli ännu roligare.

Vår organisation bygger på en kultur där vi ständigt reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas olika kompetens. Genom vår utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi våra medarbetare högkvalitativa internutbildningar och kompetensutveckling inom olika områden. Vi har utbildningar om de diagnoser vi arbetar med, om olika metodiker och behandlingsformer men också inom till exempel ledarskap.

Värderingsstyrt ledarskap

Vi behöver engagerade och motiverade ledare som med hjälp av våra värderingar kan skapa delaktighet och lyfta medarbetarskapet på våra arbetsplatser. Som arbetsgivare står Ambea för tydlighet, delaktighet och ett värderingsstyrt ledarskap. Våra värderingar och vår uppförandekod ligger till grund för den arbetsmiljö vi eftersträvar på våra arbetsplatser som präglas av öppenhet och en positiv anda.

Våra chefer har en central roll i att skapa förutsättningar för våra övriga medarbetare att lyckas och utvecklas i sitt dagliga arbete. Ledarskapsutveckling är därför en nyckelfråga för Ambea. Genom att lära ut ett värderingsstyrt ledarskap lägger vi grunden för en organisation där beslutprocesserna är nära verksamheten. Fokus är på lokalt ägandeskap med utgångspunkt att varje medarbetare är värdefull och ska ha möjlighet att påverka.