Ambea bedriver sin verksamhet i Sverige med dotterbolag där verksamhetsområdena är Vardaga, Nytida, Lära, en bemanningssektor samt verksamheten i Norge.

Inom koncernen finns både rörelsedrivande bolag, och bolag som förser övriga koncernbolag med centrala tjänster (exempelvis funktioner för anbud, fastighet, marknadsföring, ekonomi, HR, etc).

Bolaget ägs av fonder som rådges av Triton och KKR. Investerarna i fonderna utgörs huvudsakligen av pensionskapital, etc. Dessutom finns ett mindre delägande bland ledande befattningshavare inom företaget.