Om Ambea

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Ambea har över 450 enheter över hela Sverige och på flera ställen i Norge. Ambea har cirka 14 000 medarbetare. Bolaget grundades 1996 och har huvudkontor i Solna.

I Sverige bedrivs verksamheten under namnen Nytida, Vardaga, Lära samt Bemanning. Ambeas verksamhet i Norge omfattar stöd och boende inom funktionsnedsättning och psykiatri genom företagen Heimta och Vitale.

Ambea ska vara kvalitetsledande i allt vi gör. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.

Arbeta hos oss

Ambea vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter att ha branschens bästa medarbetare. Vi erbjuder goda villkor och bra karriärvägar.

Vision, uppdrag och värderingar

Vår vision är tredelad: vi ska vara förstahandsvalet för kunden, den bästa samarbetspartnern för uppdragsgivaren och den mest attraktiva arbetsgivaren.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Ambea och till våra dotterbolag.

Ledning

Här finns information om Ambeas företagsledning.

Styrelse Ambea Sweden Group AB

Här finns information om Ambeas styrelse.

Uppförandekoden är våra etiska riktlinjer

Ambeas uppförandekod bygger på våra värderingar; respekt, ansvar, enkelt och kunskap och är våra etiska riktlinjer. ...

Ägare och ekonomi

Ambea bedriver i Sverige sin verksamhet inom Ambea Sweden Group med dotterbolag där verksamhetsområdena är Vardaga, Nytida, Lära, en bemanningssektor samt verksamheten i Norge.

Ambea är medlem i Vårdföretagarna

Ambea är medlem i vårdföretagarna som är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform.