Om Ambea

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Ambea har cirka 500 enheter över hela Sverige och på flera ställen i Norge. Ambea har cirka 15 000 medarbetare. Bolaget grundades 1996 och har huvudkontor i Solna.

I Sverige bedrivs verksamheten under namnen Nytida, Vardaga, Lära samt Klara. Ambeas verksamhet i Norge omfattar stöd och boende inom funktionsnedsättning och psykiatri genom Heimta.

Ambea ska vara kvalitetsledande i allt vi gör. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.