Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med kunden. Därför är Ambeas ledningssystem, Qualimax, för kvalitet byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån kundens perspektiv, önskningar och behov.

Qualimax ett kvalitetsverktyg i vardagen

För att säkerställa en god kvalitet på den vård och omsorg som vi erbjuder och för att skapa trygghet hos både äldre och närstående har vi utvecklat ett kvalitetsledningssystem som heter Qualimax.

Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslutet erbjuder en öppen insikt i vårt kvalitetsarbete och resultatet av kvalitetsmätningar, såväl våra egna som externa. Från och med 2013 gör vi kvalitetsbokslut varje kvartal.